Pradžia

NUOTOLINĖ METODINĖ DIENA GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOJE

03 Birželis 2020 Grigiškių meno mokykla (Pašto g. 10, Grigiškės) 11:00

2020 m. birželio 3 d. (trečiadienį) 11.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokykloje vyks fortepijono ir akordeono dalykų metodinės grupės nuotolinė metodinė diena „Mokinių mokymas(is) groti pasirinktu instrumentu nuotoliniu būdu: kaip priimame šių dienų iššūkius?“ video konferencijų programoje Zoom.

Dabartiniu metu muzikos ir meno mokyklų mokytojai susiduria su naujais iššūkiais:

  • Koks turėtų būtų laikinas mokinių muzikos mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?
  • Kokias ugdymo formas, metodus taikyti norint pasiekti kokybiškų rezultatų?
  • Kaip prisitaikyti prie šiuo metu vykstančių pokyčių ir organizuoti individualias muzikavimo pamokas penkiamečiams, pradinukams ir vyresniųjų klasių mokiniams nuotoliniu būdu?
  • Kokie sinchroninės ir asinchroninės pamokos privalumai ir trūkumai?
  • Koks turėtų būti mokinių laiko planavimas ir namų darbų užduotys mokantis nuotoliniu būdu?
  • Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?
  • Ar turėtų keistis dalyko programa, mokomasis repertuaras, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, nuotolinio mokymo(si) atsiskaitymų formos?
  • Ko tikisi iš mokytojo tėvai, mokiniai ir mokyklos administracija?
  • Kokių mokymosi priemonių (muzikos instrumentų) tikisi iš tėvų mokytojai?
  • Kokios muzikos pedagogų naujos idėjos, sprendimai, problemos, vertingos patirtys ir lūkesčiai nuotolinio mokinių mokymo kontekste?

Metodinės dienos apibendrinimas, diskusijos, refleksijos.