Pradžia

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS
06
rugsėjo
2021

TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!

  • Nuo mokesčio už ugdymą yra atleidžiami socialinės pašalpos gavėjai (mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir pažymą ar jos kopiją iš Socialinės paramos centro);

prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą

  • socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 10 € per mėnesį mokestis (mokyklos direktoriui pateikia prašymą, pažymą ar jos kopiją dėl teisės į socialinę paramą);

prašymas dėl lengvatinio mokesčio už ugdymą taikymo

  • jei mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam mokiniui taikomas 75 % dydžio mokestis už ugdymą (mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir mokinių asmens dokumentų kopijas).

prašymas dėl 75% dydžio mokesčio taikymo

Pažymas ir prašymus pateikti el. paštu: rastine@gmm.lt  arba pristatyti į raštinę iki 2021 m. rugsėjo 24 d.


 

MOKESTIS UŽ MOKYKLOS MOKINIŲ UGDYMĄ

Ugdymo programos pavadinimas

Trukmė / kiekis / matas

Paslaugos kaina (Eur)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

25,00

Ankstyvojo ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

II specialybė pradinio ir pagrindinio ugdymo programą lankantiems muzikos ir meno mokyklos mokiniams

Mėnuo

12,00

Tęstinio muzikinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

25,00

Meno mėgėjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

Suaugusiųjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

50,00

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas

GMM Administracija