Pradžia

SKAUDI NETEKTIS

SKAUDI NETEKTIS
22
vasario
2021

Su giliu liūdesiu pranešame, kad vakar, vasario 21-ąją, netekome ilgamečio Grigiškių meno mokyklos fortepijono mokytojo metodininko, talentingo kompozitoriaus, nepamainomo koncertų konferansjė, idėjų generatoriaus, spalvingos Asmenybės – Giedriaus Lingės.

Grigiškių meno mokyklos vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą mūsų mokyklos pedagogui, broliui Rytui Lingei ir visiems artimiesiems.