Pradžia

METODINĖ – PRAKTINĖ VARINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ KONFERENCIJA

26 Gegužė 2021 Grigiškių meno mokykla (Pašto g. 10, Grigiškės) 09:45

„Įgūdžių formavimas grojant variniais pučiamaisiais instrumentais“ metodinė – praktinė konferencija – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos ir Trakų švietimo centro organizuojamas renginys, skirtas šalies muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų varinių pučiamųjų instrumentų mokytojams ir koncertmeisteriams.

Konferencija vyks 2021 m. gegužės 26-27 d. nuo 9.45 val. Zoom programos platformoje. 

Būtina išankstinė registracija iki 2021 m. gegužės 24 d. Dalyviai renginio prisijungimo nuorodas gaus registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu 2021 m. gegužės 26 d.

REGISTRACIJA Į METODINĘ - PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

Dalyvio mokestis asmeniui – 10 Eur., kurį pervesti iki 2021 m. gegužės 24 d. dienos į Asociacija Muzikų centras „Muzikos idėjos“ (gavėjas) sąskaitą LT077300010092086880, nurodant „Įgūdžių formavimas grojant variniais pučiamaisiais instrumentais“ (mokėjimo paskirtis). Jei mokama už kitą asmenį, mokėjimo paskirtyje nurodykite dar ir už ką mokama. Neatlikus apmokėjimo, registracija nebus patvirtinta.

Konferencijos klausytojams bus išduodami 16 akad. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

ATSISIŲSTI KONFERENCIJOS NUOSTATUS

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Sigitas Gumuliauskas, el. paštas sigitastrb@gmail.com, tel. +370 67190059


Konferencijos tikslai:

  • įvairiapusiškai analizuoti, kritiškai įvertinti tradicines ugdymo(si) metodikas formuojant varinių pučiamųjų instrumentų grojimo įgūdžius ir skleisti inovatyvaus mokymo(si) idėjas;
  • atskleisti koncertmeisterio darbo ypatumus, specifinių žinių būtinybę varinių pučiamųjų instrumentų pamokose ir koncertuose. Konferencijoje bus pristatomi koncertmeisterių, turinčių patirtį akompanuojant pučiamiesiems instrumentams metodiniai pranešimai, demonstruojamas praktinis koncertmeisterio darbas su variniais pučiamaisiais.

Konferencijos uždaviniai:

  • skatinti pedagogų mokslinę metodinę ir reflektuoti savo profesinę veiklą;
  • plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir gilinti profesinę kompetenciją;
  • puoselėti ir propaguoti varinių pučiamųjų instrumentų muziką;
  • analizuoti Lietuvos bei užsienio metodinius ypatumus;
  • atskleisti koncertmeisterių svarbą dirbant varinių pučiamųjų instrumentų pamokose;
  • išryškinti specifinius koncertmeisterių žinių ir gebėjimų poreikius varinių pučiamųjų instrumentų pamokose.